#
Biruni Üniversite Hastanesi / Küçükçekmece 0 (537) 430 11 17 info@dralperozturk.com

Tüp Mide Ameliyatı

Laparoskopik bir operasyonla, midenin yemek borusu ve barsakla devamlılığını sağlayacak tüp şeklinde bir parçası korunarak, mide gövdesinin büyük bölümünün çıkarılması işlemidir. Operasyonda midenin en çok esneyip genişleyen ve iştahı yöneten kısmı çıkartılır. Bu ameliyat esas olarak mide hacmini azaltmak yoluyla alınan gıda miktarının düşürülmesini hedefler. Ayrıca midenin çıkarılan kısmından salgılanan Ghrelin adı verilen hormon nedeniyle de iştah kontrolü ve doyma hissi üzerinde çok etkili bir ameliyattır. Normal barsak yolu korunduğu için daha fizyolojik bir yöntem olup, besin emilim bozukluğuna bağlı komplikasyonlar oluşmamaktadır. Bu yöntem, son yıllarda tek başına etkili bir obezite ameliyatı olarak kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Gastrik Bypass Cerrahisi

Gastrik Bypass (RYGB) ameliyatı obezite cerrahisinin en çok uygulanan yöntemlerinden biridir. Özellikle Mide Bandının gittikçe terk edilmesi sonrasında, Tüp Mide ameliyatı ile birlikte en çok uygulanan iki ameliyatından birisi olmuştur.

Temel olarak mide küçültücü bir etkinlik ile kilo kaybı elde etmeyi hedefler. İnce barsaklarda yapılan işlem, metabolik yada emilim açısından çok ciddi bir etkinliğe sahip değildir. Bu nedenle, küçültülen mide poşlarında meydana gelen en ufak deformasyonlarda, önemli bazen ciddi kilo geri alımları görülebilen bir obezite cerrahisi ameliyatıdır.

Son yıllarda gittikçe artan uygulamaları nedeniyle de günümüzde ve önümüzdeki 10 yıl için, gastrik bypass sonrası kilo alımları, revizyonel bariatrik cerrahinin en çetrefilli problemi olarak kendini göstermektedir.

Bu nedenle Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatları, daha çok cerrah tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalar tüp mide ameliyatının kısa orta dönemde gastrik bypass ile eşdeğer düzeyde kilo kaybı elde ettiğini göstermiştir. Bu nedenle uygulaması daha kolay olan Tüp Mide ameliyatı gastrik bypassın da önüne geçerek en çok uygulanan ameliyat konumuna gelmiş bulunmaktadır.

Transitbipartitisyon (Şeker Hastalığı Ameliyatı)

Şeker hastalığının obeziteyle ilişkilendirildiğinde şekeri dengelemek amacıyla yapılan ameliyat çeşidine Transit Bipartisyon adı verilir. Transit Bipartisyon ameliyatı düşük riskli bir ameliyattır ve bu yöntem ile hasta vücutta herhangi bir yabancı materyal ile dolaşmak zorunda kalmaz. Transit Bipartisyon ameliyatında ince bağırsak hormonlarının aktivasyonları yeniden sağlanmış olur. Transit Bipartisyonda tüm sindirim sistemi endoskopik olarak incelenir ve varsa diğer sorunlar da kolaylıkla tespit edilir. Ancak Antrum ve pilor alanlarının korunur.

T2DM hastalarının tedavisinde yüksek oranlarda başarı sağlayan Transit Bipartisyon ile doğal sindirim fonksiyonları korunur. Transit Bipartisyon iki basamaktan oluşan bir ameliyattır. İlk basamakta standarttan geniş bir tüp mide oluşturulması söz konusudur. İkinci basamakta ise midenin alt kısmındaki antrum bölümünden ince bağırsağa bypass- anastomoz yapılır.

Biliopankreatik diversiyon+duodenal switch ameliyatıyla benzer nitelikte olan Transit bipartisyonda hastanın 3 ay sonra normal kan şekeri seviyelerine inmesindeki başarı oranı %90 civarındadır. Dışlanmış bir bağırsak bölümü olmayacağı için folik asit, demir gibi maddelerin eksikliği yaşanmamakta ve ciddi emilim bozuklukları da meydana gelmemektedir. Transit Bipartisyon ile 6 ay sonunda obez & TİP2 şeker hastalarının ideal kilolarına gelmeleri sağlanabilir ve aynı zamanda beslenme problemleri de çözüme ulaşabilir.

Mide Balonu

Mide Balonu hakkında detaylı bilgiler. Mide Balonu Öncesi ve Sonrası dikkat edilmesi gerekenler.Mide balonu işleminde amaç, hastanın midesinin içerisine, endoskopik olarak, içi su dolu bir balon yerleştirilmesi ile gıda alımının kısıtlanması ve bu işlem sayesinde hastanın kilo vermesidir.

Oldukça kolay bir yöntem olmakla birlikte, gıda alımını ciddi ölçüde kısıtladığı ancak, hastaların açlık hissinde bir değişikliğe neden olmadığı için dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Genel olarak süper obezite şeklinde adlandırılan hasta grubu için tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, ameliyat olarak sınıflandırılmamaktadır.

Hastaların midesi içerisine bir balon yerleştirilmesi ve bu işlemin sedasyon yani yarı uyku halinde yapılması sebebi ile, kısa kolay ve bir süre için etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Özellikle hastaların, ilerleyen dönemlerde ekstra bir obezite cerrahisi işlemi geçirmeleri söz konusu ise mide balonu işlemi, bu işlem öncesinde hastanın bir miktar kilo vermesi amacı ile yapılmaktadır.

Mide Botoxu

Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksini enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı oluşur; böylece kilo kaybı sağlanmış olur.

İletişim

Beşyol, Eski Londra Asfaltı No:10, 34295 Küçükçekmece/İstanbul
0 (537) 430 11 17

İletişim Formu